Smålands gille i Göteborg
BrusProgramSmålandsstuganÅrets SmålänningProgramMedlemskapKontakta ossBrus
   
 

Smålandsstugans fångeskedja

Vi möter under åren 1713 -1904  sju generationer i Uno Hernroths Fångeskedja för 3/32 mantal i Skubbhult. Fång betyder laglig sätt att bli ägare till jord.
I 1717 -1737 års husförhörslängd för Skubbhult finns två gårdar. På den ena gården bor Lars Pärsson och hans föräldrar; fadern Pär Larsson död 1748 och moder Kjärstin Bengts-dotter död 1744. Lars har två bröder, Knut och Bengt. Vid Knut, som är äldst står antecknat  att han legat sjuk flera år i tyfus, han finns med familjen till 1736. Bengt, som är född 1710  finns med familjen till 1732. Yngste sonen Lars övertar gården och är, med sin familj, först i fångeskedjan.
I Skubbhults andra gård bor Anders Bengtsson, död 1752 och hustru Ingrid Knutsdotter, död 1733. samt två söner och två döttrar. Deras äldsta barn Bengt Andersson övertar gården .  Denna familj är Anna-Stina Samuelsdotter förfäder. Anna-Stina, som med sin make Sven Andersson är sist i fångeskedjan (fång 7) och således den sista familjen, som bodde i “Smålandsstugan” i Skubbhult.

1.Lars Pärsson, 1713-1792  och hustru Elin Nilsdotter, 1718-1764
Lars gifter sig med Elin Nilsdotter från Femsjö. Fyra barn föds, Äldst är dottern Cecilia därnäst Bengt. De två yngsta barnen, Samuel och Kerstin, dör i deras första levnadsår. Cecilia och Bengt delar gården, men Bengt gifter sig med Ingegärd i Elmås, Femsjö socken och flyttar dit. År 1869 gifter Lars Pärsson sig för andra gången med Sissilia Gudmunddotter, det är hennes tredje äktenskap, i sitt första äktenskap har Sissilia fem barn.
                                                                                                                                   
2.Cecilia Larsdotter, 1738 – 1827 - Anders Pärsson, 1732-1782
Anders Pärsson, född i Femsjö gifter sig med Cecilia år1757 och flyttar till Skubbhult. År 1767 är Anders sexman i andra roten, Cecilias broder Bengt i Elmås i fjärde roten. De är kyrkans ordningsmän, de har uppsikt över kyrkans tionde, kontrollanter vid kyrkvärdarnas redogörelse, dömande ledamöter av sockenrätten. De har även kyrkliga uppdrag. Ämbetet upphörde 1862                                                                                                                       Cecilia och Anders får fem barn, Äldste sonen Anders flyttar till Elmås, Per övertar Skubbhult. Håkan dör 15 år gammal, Maria dör vid födseln.Yngste sonen Magnus gifter sig med Ingrid Samuelsdotter i Gullanabba, dotter till dannemannen Samuel Bengtsson och hans hustru Carin Larsdotter. Ingrid är deras enda barn således enda arvinge till föräldragården.
Anders Persson dör 1782, 50 år gammal i bröstfeber. Cecilia gifter sig år 1796, andra gången, med änkemannen Samuel Bengtsson i Gullanabba , Han äger “Tre Säxtondelar uti Kronoskattehemmanet Gullanabba.“  Han är svärfader till Cecilias son, Magnus.

3.Per Andersson,1761-1826  - Kerstin Nilsdotter, 1761-1829
År 1793 gifter sig Per med Kerstin, som är född i Ulfhult, på 1/3 av ett frälsehemman i Färgaryds socken, ca 3 km från Skubbhult. Släktforskare har noterat i “Torp och gårds-inventering i Färgaryd“ utgivet 1979 att ”Kerstin är ägare till 2/5 av gården samt att Kerstin, gift i Skubbhult, Femsjö, bodde i stugan, som flyttades till Slottsskogen i Göteborg”.
År 1794 väljs Per till sexman. Under Pers tid var det nödår och krig.  Theodor Fries är nu präst i Femsjö. Med hjälp av kyrkans utvalda män, styr han socknen. Per får bl.a. i uppdrag av kyrkostämman att lära två barn att läsa, då föräldrarna inte har kunskap därtill.
Per och Kerstin har två döttrar. Den yngsta dottern Christina är gift med rusthållare Jöns Johannisson i Hökhult, Femsjö socken. Äldsta dottern Maria är gift med bonden Sven Göransson, Holmen i Långaryd socken.
Änkan Cecilia Larsdotter bor hos sin sons familj från 1811 - 1826 och sitt sista år 1827 hos sitt barnbarn Anders Magnusson (fång 5)

4. Maria Persdotter, 1794 - 1884  - Sven Göransson, 1793 - 1884.
År 1816 flyttar Maria till Holmen, Långaryd och gifter sig med Sven.
År 1824 flyttar Maria med sin familj från Holmen till Skubbhult. Efter faderns död 1826 flyttar familjen åter till Långaryd. Marias kusin Anders Magnusson i Gullanabba, köper gården. Marias fader Per är Anders farbroder.

5. Anders Magnusson, 1797- 1879  - Anna  Johansdotter, 1798 - 1859
När Anders år 1826 gifter sig med Anna från Bexhed, Färgaryds socken, flyttar de till Skubbhult. Där föds deras fyra barn Anna Stina 1827, Sven Johan 1880, Hanna Christina  1833 och Samuel 1836.
Änkan Kerstin Nilsdotter (fång 3) bor hos Anders och Anna till sin död 1829.
År 1840 flyttar Anders med sin familj till Gullanabba. Anders byter sitt hemman i Skubbhult med sin syssling, Anders Erikssons hemman i Gullanabba. Anders Magnusson bygger ett nytt hus i Gullanabba, som står klart 1843.

Anders Erikssons och Anders Magnussons släktrelationer i Gullanabba är som följer.
 
Två systrar, Kerstin och Ingrid Persdotter, som på 1700-talet äger var sin halva av Gullanabba, gifter sig med två bröder, Måns och Bengt Knutsson, från granngården Fjällansnäs. Gullanabba ägs i slutet på 1700-talet, av två dubbelkusiner, Martha Månsdotter och Samuel Bengtsson
Anders Eriksson, som övertar Skubbhult efter Anders Magnusson, är ättling till bonden Måns Knutsson genom sin mormoder Martha Månsdotter.
Anders Magnusson är ättling till kyrkobyggaren Bengt Knutsson genom sin morfader dannemanen , bonden och byggmästaren Samuel Bengtsson.
Dannemannen Anders Magnusson har nära släktrelationer till både Skubbhult och Gullanabba. Cecilia Larsdotters är hans farmoder. (fång 2)
  
Det kan för forskare vara intressant att veta att Måns och Bengt Knutssons boklärda mor-moder  Kerstin Jönsdotter är född 1689 Södra Bökeberg i Femsjö.

6. Anders Eriksson 1774  - 1868  - Brita Svensdotter 1787 - 1864
Dannemannen Anders Eriksson är född i Gullanabba, han är gift med Brita, född i Hestra Gislaved. Deras son Erik född 1820, omkommer i en drunkningsolycka i februari 1834. Sonen Sven, född 1824 är 16 år när familjen flyttar till Skubbhult.

7. Sven Andersson 1824-1904  - Anna-Stina Samuelsdotter 1826 - 1901
 År 1846 gifte sig Sven med Anna-Stina Samuelsdotter, hon är född i granngården i Skubbhult. Den 26 febr.1852 föds deras dotter Maria. Den 25 nov. 1861 dör Maria.

Lillebil Ekman

 

 


Smålandsstugan i Göteborg.


Storstugan med sina unika bonader.