Smålands gille i Göteborg
BrusProgramSmålandsstuganÅrets SmålänningProgramMedlemskapKontakta ossBrus
   
 

Smålandsstugan och dess historia

Gråsvart ligger hon där hukande, Smålandsstugan på sin backe i Slottsskogen. I sin gråhet minner hon om sina inbyggares strävsamhet, envishet, vördnad för det gamla men ändå en tro på en ljusare framtid.

Stugans ursprung är Skubbhult i Femsjö socken, där den byggdes omkring år 1750. Spishällen av järn bär årtalet 1756. De båda kamrarna kom till senare, vid mitten av 1800-talet, som en tillbyggnad, varvid man utnyttjade stockar från en ryggåsstuga i Gullanabba i Södra Unnaryds socken. Den är uppförd av liggande gran- och furutimmer på ett underlag av ekbjälkar. Stugan tillhör den ”götiska hustypen” och utmärks av en låg, med eldstad försedd byggnad med en tillbyggnad i två våningar vid ena gaveln. Den kallades därför ”skrubbabänk”. Den låga stugdelens tak är torvtäckt till skillnad från gaveldelen som är täckt med enkupigt tegel.

I markplanet finns, förutom en hall med kökskammare och kök, storstugan med sin stora öppna spis, husets hjärta, med eldstad och bakugn i hörnet mot kökskammaren. I bakre delen av rummet finns på vardera väggen två inbyggda sängar så korta att man sov halvsittande.

Innanför storstugan finns två kammare, ”mors" och "fars", möblerade med utdragssoffa och bord. Förutom en mängd gamla föremål pryds rummen som förr till fest med unika landsdelstypiska bonadsmålningar och takdukar.

På övre våningen finns förutom förvaringsrum, gillets sammanträdesrum och bibliotek. Vid sidan av stugan finns också en visthusbod från Långaryds socken. Den är uppförd av grovt liggande ektimmer och dateras till 1500-talet. På kullen bakom finns en klockstapel hitflyttad från Stockaryds församling.

Smålandsstugans fångeskedja

Vi känner till åtta generationer av ägare till gården i Skubbhult under tiden 1700-1904, dvs innan stugan flyttades till Slottsskogen.
Termen fång innebär att bli jordägare på laglig väg. För utförlig information om stugans fångeskedja (ägarlängd) klicka här.

 

 


Smålandsstugan i Göteborg.


Storstugan med sina unika bonader.