D
Smålands gille i Göteborg
BrusProgramSmålandsstuganÅrets SmålänningProgramMedlemskapKontakta ossBrus
   
 

Smålands Gille i Göteborg

 

Besöksadress:
Smålandsstugan i Slottsskogen.

E-post: info@smalandsgillegbg.se

Gillets bankgiro: 5271-5901
Sparkassans bankgiro: 462-7386 

Funktionärer:

Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Vice sekr.
Skattmästare
Gillesvärd
Stugvärd
Programansvarig
Styrelseledamot/inventarieansvarig
Styrelsesuppl./inventarieansvarig
Styrelsesuppl.

Bitr. gillesvärdarBitr. stugvärdar

Kenth Jendhammar
Carl David Sandberg
Sven Wallerstedt
Marianne Lindgren
Allan Andersson             
Carl David Sandberg
Hans Lundahl
Claes Brauer
Anna Fabler
Stina Olsson 

Leif Pettersson
Bo Falkevi
Johnnie Nilsson
Kjell Gustafsson
Gunnar Hall

Stig Fredriksson
Jan Fröberg
Sven Sivengård

031-13 55 33
0768-93 48 78
031-91 14 11
0706-45 07 22
031-88 28 25
0768-93 48 78
0706-62 26 83
0762-72 90 90
0702-3318 81
031-53 99 37
0727-33 86 75
031-54 29 61
031-98 93 76
0705-68 90 30
0707-36 68 69
0703-30 28 16
031-338 11 22
031-23 77 19