D
Smålands gille i Göteborg
BrusProgramSmålandsstuganÅrets SmålänningProgramMedlemskapKontakta ossBrus
   
 

Smålands Gille i Göteborg

 

Besöksadress:
Smålandsstugan i Slottsskogen.

E-post: info@smalandsgillegbg.se

Gillets bankgiro: 5271-5901
Sparkassans bankgiro: 462-7386
Kvinnogillets postgiro: 48 59 49-2 

Smålands Gille och Kvinnogillet har f.o.m. 2016 en gemensam styrelse.

Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Vice sekr.
Skattmästare
Gillesvärd
Stugvärd
Suppleanter

Bitr. gillesvärdar


Bitr. stugvärdar

Kenth Jendhammar
Göran Karlsson
Sven Wallerstedt
Marianne Lindgren
Allan Andersson             
Rune Lundberg
Jan Fröberg
Stina Olsson
Leif Pettersson
Bo Falkevi
Johnnie Nilsson

Kjell Gustafsson
Stig Fredriksson
Hans Lundahl
Claes Brauer
Kjell Rosén
Sven Sivengård

031-13 55 33
0706-95 18 12
031-91 14 11
031-748 07 22, 0706-45 07 22
031-88 28 25
031-740 02 62
031- 338 11 22, 0702-83 33 10
031-53 99 37
0727-33 86 75
031-54 29 61
031-98 93 76
0705-68 90 30
0703-30 28 16
031-91 08 42
0762-72 90 90
031-15 24 44
031-23 77 19